Projekt arrow Wyniki projektu arrow Sprawozdania projektu
SPRAWOZDANIA
     Zadanie 4.1.6 - Warsztaty informacyjno-szkoleniowe
     Zadanie 4.1.2 - Przygotowanie koncepcji Atlasu siedlisk
     Zadanie 3.2.4.4 - Waloryzacja siedlisk dla wód przybrzeżnych
     Zadanie 3.2.4.3 - Waloryzacja siedlisk Ławicy Słupskiej
     Zadanie 3.2.4.2 - Waloryzacja siedlisk Zalewu Puckiego
     Zadanie 3.2.4.1 - Model waloryzacji polskich siedlisk morskich
     Zadanie 3.2.3.4 - Opracowanie mapy siedlisk od Stilo do Ustki
     Zadanie 3.2.3.4 - Mapa siedlisk od Stilo do Ustki
     Zadanie 3.2.3.3 - Mapa siedlisk Ławicy Słupskiej
     Zadanie 3.2.3.3 - Opracowanie mapy siedlisk Ławicy Słupskiej
     Zadanie 3.2.3.2 - Opracowanie mapy siedlisk Zalewu Puckiego
     Zadanie 3.2.3.2 - Mapa siedlisk Zalewu Puckiego
     Zadanie 3.2.3.1 - Model wydzieleń siedlisk
     Zadanie 3.2.2 - Opracowanie mapy siedlisk
     Zadanie 3.2.2 - Mapa siedlisk
     Zadanie 3.1.4.4 - Analiza prób biologicznych
     Zadanie 3.1.4.3 - Pobór prób makroflory i makrofauny fitofilnej
     Zadanie 3.1.4.2 - Przetwarzanie danych pomiarowych
     Zadanie 3.1.4.1 - Pomiary hydroakustyczne
     Zadanie 3.1.3.6 - Analiza prób biologicznych
     Zadanie 3.1.3.5 - Badania makroflory i makrofauny
     Zadanie 3.1.3.4 - Przetworzenie danych pomiarowych
     Zadanie 3.1.3.4 - Mapa siedlisk
     Zadanie 3.1.3.3 - Przetworzenie danych pomiarowych
     Zadanie 3.1.3.2 - Badanie składu ziarnowego osadów i zawarości cezu
     Zadanie 3.1.3.2 - Badania składu ziarnowego osadów - Tabela
     Zadanie 3.1.3.2 - Zawartość cezu - Tabela
     Zadanie 3.1.3.1 - Pomiary hydroakustyczne
     Zadanie 3.1.3 - Badania siedlisk Ławicy Słupskiej
     Zadanie 3.1.2.9 - Profilowanie sonarowe
     Zadanie 3.1.2.8 - Analiza prób makrozoobentosu i meiofauny
     Zadanie 3.1.2.7 - Badanie makrozoobentosu i meiofauny
     Zadanie 3.1.2.6 - Analiza prób makroflory
     Zadanie 3.1.2.5 - Badania makroflory i makrofauny
     Zadanie 3.1.2.4 - Opracowanie danych z kamery podwodnej
     Zadanie 3.1.2.3 - Pomiary holowaną kamerą podwodną
     Zadanie 3.1.2.2 - Opracowanie warstw GIS
     Zadanie 3.1.2.1 - Pozyskanie i opracowanie zdjęć
     Zadanie 3.1.1.7 - Analiza prób biologicznych
     Zadanie 3.1.1.6 - Pobór prób makroflory i makrofauny fitofilnej
     Zadanie 3.1.1.5 - Opracowanie danych z kamery podwodnej
     Zadanie 3.1.1.4 - Pomiary holowaną kamerą podwodną (20 km)
     Zadanie 3.1.1.3 - Opracowanie warstw GIS
     Zadanie 3.1.1.3 - Tabela wyników analizy granulometrycznej
     Zadanie 3.1.1.3 - Mapa osadów powierzchniowych - Oksywie
     Zadanie 3.1.1.3 - Mapa osadów powierzchniowych - Jurata
     Zadanie 3.1.1.2 - Przetworzenie danych pomiarowych
     Zadanie 3.1.1.1 - Pomiary hydroakustyczne
     Zadanie 2.2.7 - Opracowanie warstwy - parametry optyczne
     Zadanie 2.2.6 - Opracowanie warstwy - ptaki żerujące na morzu
     Zadanie 2.2.5 - Opracowanie warstwy ryby demersalne
     Zadanie 2.2.4 - Opracowanie warstwy makrozoobentos
     Zadanie 2.2.3 - Opracowanie warstwy makrofitów
     Zadanie 2.2.2 - Opracowanie warstw dla obszaru polskich wód morskich
     Zadanie 2.2.2 - Osady powierzchniowe
     Zadanie 2.2.1 - Opracowanie warstw
     Zadanie 2.1.6 - Określenie strategii zbioru nowych danych
     Zadanie 2.1.5 - Określenie procesów charakteryzujących siedliska
     Zadanie 2.1.2 - Opracowanie treści i formatów warstw tematycznych
     Zadanie 2.1.2 - Tabela warstw
     Zadanie 2.1.1 - Zdefiniowanie środowiskowych problemów badawczych